Rekonstrukce a modernizace strojů

Při provádění oprav je možné zároveň provést rekonstrukci a modernizaci stroje. Zaměřujeme se zejména na oblast hydrauliky, pneumatickou technologii a elektroinstalaci opravovaného stroje.

Ve většině případů, je-li to vhodné, doporučujeme provést v rámci modernizace také:

  • náhradu lineárních nebo rotačních hydraulických pohonů elektrickými servopohony,
  • náhradu mechanických pohonů s převodovými skříněmi nebo variátory za elektromotory a frekvenčními měniče.

 
vyrobila Omega Design