Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. – požadavky na bezpečný provoz strojů

Toto Nařízení stanovuje bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Bylo vydáno v souladu s právem Evropských společenství – Směrnice Rady 89/655/HS a sbližuje právní normy České Republiky s právními normami EU. Nařízení nabylo účinnosti dnem 1. ledna 2003. 

Nabízíme

  • Posouzení obráběcích strojů a strojních zařízení z hlediska „minimálních požadavků na bezpečný provoz a používání v závislosti na příslušném riziku“ (dle § 3 a 4 Nařízení)
  • Návrhy způsobů odstranění zjištěných nedostatků a neshod
  • Realizaci návrhů na odstranění nedostatků – uvedení obráběcích strojů a strojních zařízení v soulad s požadavky uvedenými v  Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.

Při realizaci těchto činností spolupracujeme se:

Strojírenským zkušením ústavem, s. p.
notifikovaná osoba evropského společenství 1015 a autorizovaná osoba 202

Obchodní a hospodářskou komorou Brno
možnost získání dotací pro malé a střední firmy do 250 zaměstnanců

 
vyrobila Omega Design