Generální opravy obráběcích strojů

Generální opravy obráběcích a jednoúčelových strojů

  • které nemají v ČR zabezpečeno servisní zázemí výrobce,
  • jejichž výrobce již neexistuje či nemá zájem o provedení opravy.

  Nabízíme opravy odstraňující příčiny a následky havárií, účelové opravy jednotlivých  konstrukčních skupin stroje nebo celých strojů, střední a generální opravy strojů, rekonstrukci a modernizaci.

  Generální opravy vysoce výkonných a speciálních brousících strojů


  • stroje brousící dvěma paralelními kotouči,
  • bezhroté brusky, nástrojové brusky, brusky na závity, apod.

  Při provádění oprav strojů není rozhodující její stáří, typ výrobce ani chybějící technická  dokumentace. Rozhoduje technický stav stroje, a to zda bude po opravě splňovat  technologické a kapacitní požadavky zákazníka.

  Přehled opravovaných strojů

  Soustruhy

  • hrotové soustruhy
  • svislé soustruhy 
  • poloautomatické soustruhy
  • automatické soustruhy

  Vrtací stroje

  • vrtačky speciální i vícevřetenové
  • souřadnicové vrtačky a vyvrtávačky
  • stroje na jemné vrtání

  Frézovací a obráběcí stroje

  • frézky a frézovací stroje
  • obrážečky a hoblovky

  Lisovací stroje

  • lisy nižších tonáží
  • lisovací automaty

  Ostatní stroje

  • brusky různých typů
  • stroje na ozubení
  • jednoúčelové stroje
  • speciální stroje

  Omlouváme se všem zákazníkům, ale již neopravujeme klasické jednoduché stroje (bývalé RVHP) výroby, jako jsou univerzální soustruhy, frézky, vrtačky, vodorovné vyvrtávačky, klasické brusky, excentrické lisy a podobné stroje.

  Zpracování dokumentace  po opravě

  Po provedené generální opravě, rekonstrukci či modernizaci jsou stroje vybaveny  kompletní průvodní dokumentací, která obsahuje zejména revizní zprávy, výkresovou elektro- dokumentaci, protokol geometrické přesnosti, prohlášení o shodě výrobku. Původní návod k obsluze  doplníme o potřebné informace o změnách provedených při opravě, rekonstrukci a modernizaci  stroje. 

  Opravujeme i stroje, které nejsou dostatečně vybaveny průvodní dokumentací od výrobce a nebo  dokumentace zcela chybí. Po opravě zpracujeme novou kompletní dokumentaci vč. návodů k obsluze a údržbě v rozsahu, který splňuje požadavky současně platné legislativy, zejména ČSN/EN.

  Všechny stroje po provedené opravě, rekonstrukci či modernizaci splňují požadavky bezpečnosti  práce dle NV 378/2001 Sb. a mohou být označeny symbolem „CE“.

  Na přání zákazníka může být dokončený stroj posouzen STROJÍRENSKÝM ZKUŠEBNÍM  ÚSTAVEM s. p., který po provedených zkouškách vystaví ke stroji PROTOKOL s certifikátem  způsobilosti stroje.

   
  vyrobila Omega Design